banner1

Tuyển sinh thạc sỹ 2022

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2022

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh, đào tạo trình độ thạc sĩ nhiều chuyên ngành, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử nhân có cơ hội học tập, nâng

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh cao học ngôn ngữ Anh 2022

Với tấm bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh, các bạn sinh viên sau khi ra trường sẽ có cơ hội làm việc ở nhiều vị trí như Biên dịch tại các cơ quan ngoại giao nhà nước, giảng viên giảng dạy ngôn ngữ Anh...

Xem thêm

Giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh

1. Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh (Thông báo tuyển sinh năm 2021 xem tại đây) - Chương trình đào tạo chuyên sâu, được thiết kế khoa học và dựa trên nhu cầu của học viên. Chương trình đào tạo cũng mang

Xem thêm

Thông tin Tuyển sinh năm 2021

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên

Xem thêm

Tuyển sinh Cao học ngành Ngôn ngữ Anh 2021

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021. - Chương trình đào tạo chuyên sâu, được thiết kế khoa học, dựa trên nhu cầu của học viên.

Xem thêm

Thông tin Tuyển sinh Cao học HUBT năm 2021

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  Số:  939/ KDCN-SĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03

Xem thêm

Danh Mục