banner1

TKB Liên thông Chính quy Khóa 15.1 Năm 2017 (Áp dụng từ 18/09/2017)

Các em sinh viên lưu ý:

– Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Năm học 2017 – 2018 Được áp dụng Từ ngày 18/09/2017.

– Các Sinh viên Đã nhập học Khóa 15.1 Bắt đầu lên lớp theo Thời Khóa biểu đính kèm.

– Các bạn sinh viên chưa nhập học, sớm hoàn thiện Hồ sơ  để đi học theo kế hoạch của nhà trường.

* THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 15.1

TKB Khóa 15.1-TVD

** FILE THỜI KHÓA BIỂU ĐÍNH KÈM.

1. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 18.09.2017)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục