banner1

TKB Hệ Liên thông Chính quy Năm học 2017-2018 (Áp dụng từ 07/08/2017)

Các em Sinh viên lưu ý:

– Thời Khóa Biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Năm học 2017 – 2018 Được Áp dụng từ ngày 07/08/2017.

– Lớp trưởng, Lớp phó, Sinh viên Các lớp Đi học kỳ mới theo thời Khóa Biểu đính kèm

– Cán Bộ lớp nhắc lịch học kỳ mới trên các nhóm của lớp để các thành viên trong lớp đi học đúng theo thời khóa biểu của nhà trường.

THỜI KHÓA BIỂU ĐÍNH KÈM:

* TKB Khóa 13.2

7. TKB ĐHLT-13.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 07.08.2017)

** TKB Khóa 14.1

7. TKB ĐHLT-14.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 07.08.2017)

*** TKB Khóa 14.2

2. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 07.08.2017)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục