banner1

TKB Hệ Liên thông Chính quy – Kỳ 2 năm học 2017-2018 (Từ 02/01/2018)

Các em sinh viên lưu ý:

– Thời khóa biểu các khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Học kỳ 2 năm học 2017-2018 được Áp dụng từ ngày 02/01/2018 cho Các khóa: 13.2, 14.1, 14.2 các em xem file đính kèm

– Cán Bộ các Lớp của các khóa thông báo cho sinh viên lớp mình

THỜI KHÓA BIỂU ĐÍNH KÈM

* Khóa 13.2

9. TKB ĐHLT-13.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 01.01.2018)

** Khóa 14.1

9. TKB ĐHLT-14.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 01.01.2018)

*** Khóa 14.2

4. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 01.01.2018)

**** Khóa 15.1

4. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 02.01.2018)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục