banner1

TKB Các khóa Đại học Liên thông Chính quy (Từ 16/10/2017)

Các em sinh viên lưu ý:

– Thời khóa biểu các khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng tiếp từ ngày 16/10/2017 cho Các khóa: 13.2, 14.1, 14.2 các em xem file đính kèm

– Cán Bộ các Lớp của các khóa thông báo cho sinh viên lớp mình

THỜI KHÓA BIỂU ĐÍNH KÈM

* Khóa 13.2

8. TKB ĐHLT-13.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 16.10.2017)

*Khóa 14.1

8. TKB ĐHLT-14.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 16.10.2017)

*Khóa 14.2

3. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 16.10.2017)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục