banner1

Thông tin Tuyển sinh năm 2022 – Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng- làm Hiệu trưởng.

Là cơ sở đào tạo đa ngành (trên 25 ngành); đa cấp (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, Liên thông, Vừa học – vừa làm, Trực tuyến). Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hànhcác nhà kỹ thuật- công nghệ thực hành; bác sỹ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi Y thuật và giầu Y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau:

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 1

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 2

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 3

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 4
Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 5

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 6

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 7

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 8


Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 9

Thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) với các mục sau: 10

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục