banner1

Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương – Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa IV và  khóa V, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng- làm Hiệu trưởng.
Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật – công nghệ thực hành; bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi y thuật và giàu y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trường là một trong ít những trường đại học ngoài công lập có cơ sở đào tạo riêng, đầu tư nghiêm túc cho cơ sở vật chất, coi đó là một trong những điều kiện cơ bản để tạo dựng một trường đại học đúng nghĩa.

Thông tin Tuyển sinh năm 2024 của nhà trường với một số nội dung đính kèm.

Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 1
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 3
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 4
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 5
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 6
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 7
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 8
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 9
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 10
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 11
Thông tin Tuyển sinh 2024 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 12

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục