banner1

Thông Báo Thu Tiền Thi Lại, Thi Nâng Điểm Giữa Học Kỳ 1 Năm Học 2018-2019 Các Khóa ĐHLT

Các em sinh viên lưu ý:

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo về việc Thu tiền Thi lại, Thi nâng điểm Các môn Thi Giữa kỳ 1 năm học 2018-2019 Hệ Liên thông Chính quy như sau:

Thông báo Thi lại

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục