banner1

Thông báo mới

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Học Kỳ 2 Năm học 2018-2019 (Hệ Liên thông Chính quy)

Các em sinh viên lưu ý: Thời khóa biểu Áp dụng từ Thứ 4 ngày 2/1/2019  - Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 Các  khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà

Xem thêm

Lich thi

Lịch Thi Hết Kỳ 1 Năm học 2018-2019 (Từ 17 đến 28 tháng 12 năm 2019)

Các em Sinh viên lưu ý: - Lịch Thi hết học kỳ 1 các khóa Đại học Liên thông hệ Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 28 tháng 12 năm

Xem thêm

hubm1

Thông Báo Thu Tiền Thi Lại, Thi Nâng Điểm Giữa Học Kỳ 1 Năm Học 2018-2019 Các Khóa ĐHLT

Các em sinh viên lưu ý: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo về việc Thu tiền Thi lại, Thi nâng điểm Các môn Thi Giữa kỳ 1 năm học 2018-2019 Hệ Liên thông Chính quy như sau:

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

Thời Khóa Biểu Giữa Kỳ Các Khóa Liên Thông Chính Quy (Từ 15/10/2018)

Các em Sinh viên lưu ý: - Thời khóa biểu Giữa kỳ I năm học 2018 - 2019 Được áp dụng tiếp Từ 15/10/2018 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Lớp trưởng, Lớp phó Các lớp, các khóa Liên

Xem thêm

lichthigiuaky

LỊCH THI GIỮA KỲ CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (Từ 7-14/10/2018)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi đi Giữa kỳ 1 năm học 2018-2019 Hệ Liên thông  Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 07/10/2018 đến ngày 14/10/2018. ** Sinh

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 16 (Áp dụng từ 13/08/2018)

Các em sinh viên lưu ý: 1. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019 Hệ liên thông Chính quy Khóa 16 - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 13/08/2018. 2. Các em

Xem thêm

Nghi 2.9.2018

Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2018

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông Báo: - Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2018 Bắt đầu Từ : 1/9/2018 đến hết  ngày 3/9/2018 (Từ Thứ 7 đến thứ 2). -  Thứ 3 ngày 4/9/2018  Sinh viên đi

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (2018-2019)

Các em sinh viên lưu ý: 1. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 06/08/2018. 2. Các em sinh viên Liên thông Chính quy các

Xem thêm

He 2018

Lịch Nghỉ Hè 2018

Ghi chú: - Văn Phòng Cơ sở Tô Vĩnh Diện vẫn mở cửa làm thủ tục nhập học bình thường. - Sinh viên nhập học mới (Khóa 16) và Văn bằng 2 Luật, Văn bằng 2 Tiếng Anh, Vẫn nhập học và Học bình thường theo

Xem thêm

Lich thi

LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ II CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (Từ 11 đến 20/6/2018)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi đi Cuối Kỳ 2 năm học 2017-2018 Hệ Liên thông  Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 11/6/2018 đến ngày 20/6/2018. ** Sinh

Xem thêm

Danh Mục