banner1

Thời khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy – Khóa 14.2

Các em sinh viên lưu ý:

Hệ Liên thông Chính quy  Khóa 14.2 – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nôi: Sinh viên bắt đầu  lên lớp Từ thứ 2 ngày 13 tháng 2 năm 2017 Theo Thời khóa biểu đính kèm..;

Thời khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy - Khóa 14.2 1

** File Thời Khóa biểu đính kèm

1. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 13.02.2017)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục