banner1

THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH – HỆ CHÍNH QUY 2017

Các em Sinh viên lưu ý:

– Thời Khóa biểu và Lịch khai giảng Lớp Văn bằng 2 Tiếng Anh – hệ Chính quy (VB206) Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lúc 18h tối Thứ 4 ngày 29 tháng 03 năm 2017.

– Các bạn Sinh viên đã nộp Hồ sơ Khai giảng và Lên lớp theo Thơi Khóa biểu đính kèm:

– Sinh viên đăng ký bổ sung Đăng ký Tại đây

* ẢNH THỜI KHÓA BIỂU:

THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH - HỆ CHÍNH QUY 2017 1

** FILE THỜI KHÓA BIỂU ĐÍNH KÈM:

TKB VB206

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH TIẾNG ANH – HỆ CHÍNH QUY 2017

THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH - HỆ CHÍNH QUY 2017 2

Bình luận của bạn

comments

Có thể bạn quan tâm:
Danh Mục