banner1

Thời Khóa biểu Liên thông Khóa 13.2 và 14.1 (Áp dụng từ 03 tháng 04 năm 2017)

Các em sinh viên lưu ý:

– Thời khóa biểu Hệ liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Áp dụng từ Thứ 2 ngày 03 tháng 04 năm 2017 :

– Các môn học mới và phòng học Sinh viên xem tại Thời khóa biểu đính kèm.

* Thời Khóa biểu Khóa 13.2

6. TKB ĐHLT-13.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 03.04.2017)

** Thời Khóa biểu Khóa 14.1

6. TKB ĐHLT-14.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 03.04.2017)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục