banner1

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 16 (Áp dụng từ 13/08/2018)

Các em sinh viên lưu ý:

1. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019 Hệ liên thông Chính quy Khóa 16 – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 13/08/2018.

2. Các em Sinh viên Liên thông Chính quy  Khóa 16 đi học theo thời Khóa biểu đính kèm.

3. Các em sinh viên chưa làm thủ tục nhập học Hoặc nằm trong Danh sách Bổ sung Khóa 16 Khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ để nhập học và đi học cùng lớp.

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 16 (Áp dụng từ 13/08/2018) 1

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 16

1. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 13.08.2018)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục