banner1

Thời Khóa biểu Liên thông Chính quy – Học kỳ I năm học 2019 – 2020

Các em sinh viên lưu ý:

  • Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Học kỳ I năm học 2019 – 2020 Được áp dụng từ ngày 05 tháng 08 năm 2019.
  • Cán bộ lớp các Khóa 14.2; 15.1 và 16 thông báo cho thành viên trong lớp xem lịch học, phòng học của kỳ mới để đi học theo đúng thời khóa bu nhà trường.
  • Phòng học các môn học kỳ mới, có một số lớp thay đổi phòng học so với kỳ trước, vậy các em chú ý để vào học đúng phòng học của lớp mình.

Thời khóa biểu khóa 15.1

Thời khóa biểu khóa 15.1 1

Thời khóa biểu khóa 16

Thời khóa biểu khóa 16 1

*** THỜI KHÓA BIỂU FILE ĐÍNH KÈM

I – Khóa 15.1

10. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 05.08.2019)

II – Khóa 16

5. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 05.08.2019)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục