banner1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (Áp dụng từ 09/04/2018)

Các em Sinh viên lưu ý:

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (Áp dụng từ ngày 09/04/2018)

– Thời Khóa Biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Kỳ 2 Năm học 2017 – 2018 Được Áp dụng từ ngày 09/04/2018.

– Lớp trưởng, Lớp phó, Sinh viên Các lớp Đi học kỳ mới theo thời Khóa Biểu đính kèm

– Cán Bộ lớp nhắc lịch học kỳ mới trên các nhóm của lớp để các thành viên trong lớp đi học đúng theo thời khóa biểu của nhà trường.

THỜI KHÓA BIỂU ĐÍNH KÈM:

* TKB Khóa 13.2

10. TKB ĐHLT-13.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 09.04.2018)

** TKB Khóa 14.1

10. TKB ĐHLT-14.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 09.04.2018)

*** TKB Khóa 14.2

5. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 09.04.2018)

**** TKB Khóa 15.1

5. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 09.04.2018)

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục