banner1

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13.2 VÀ KHÓA 14.1 – KỲ II NĂM HỌC 2016-2017

Các em sinh viên lưu ý:

1. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 – 2017 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 03/01/2017.

2. Sinh viên các khóa Liên thông Chính quy đi học đầy đủ theo đúng thời khóa biểu đính kèm.

** THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13.2

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13.2 VÀ KHÓA 14.1 - KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 1

*** THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 14.1

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13.2 VÀ KHÓA 14.1 - KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 2

* CÁC EM XEM FILE ĐÍNH KÈM

5. TKB ĐHLT-13.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 03.01.2016)

5. TKB ĐHLT-14.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 03.01.2016)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục