banner1

Thời Khóa Biểu Hệ Liên Thông Chính Quy Các Khóa Áp Dụng Từ 01.04.2018

Các em sinh viên lưu ý: 

Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2018-2019 (9 tuần sau) Áp dụng từ Thứ 2 ngày 01/04/2019 

– Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 Các  khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiÁp dụng từ ngày 01 tháng 04 năm 2019.

– Sinh viên các khóa Liên thông K14.1; K14.2; K15.1; K16 Xem Thời khóa biểu tại Website này.

– Cán Bộ các lớp Thông báo Cho sinh viên lớp mình nắm được thời khóa biểu Kỳ 2 năm 2018-2019 học tiếp 9 tuần sau:

(Có một số lớp Thay đổi phòng học  Khóa 15.1 và một số môn học chung giữa các lớp, các em lưu ý:)

Ảnh Thời Khóa biểu:

TKB K15.1 Từ 01.04.2019

TKB K16 Từ 01.04.2019

*** File TKB Đính kèm:

I: Khóa 15.1

9. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 01.04.2019)

II. Khóa 16

4. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 01.04.2019)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục