banner1

Thời Khóa Biểu Giữa Kỳ Các Khóa Liên Thông Chính Quy (Từ 15/10/2018)

Các em Sinh viên lưu ý:

– Thời khóa biểu Giữa kỳ I năm học 2018 – 2019 Được áp dụng tiếp Từ 15/10/2018 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

– Lớp trưởng, Lớp phó Các lớp, các khóa Liên thông chính quy 14.1; 14.2; 15.1; 16 thông báo cho sinh viên lớp mình xem Thời khóa biểu Mới (Có một số lớp thay đổi Phòng học) Các em chú ý:

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA LIÊN THÔNG CHÍNH QUY:

* Khóa 14.2

7. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 15.10.2018)

** Khóa 15.1

7. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 15.10.2018)

*** Khóa 16

2. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 15.10.2018)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục