banner1

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH TIẾNG ANH

 Các em sinh viên lưu ý:

* Thời khóa biểu các lớp Văn bằng 2 Chính quy ngành Tiếng Anh – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gồm:

– Thời Khóabiểu các lớp đang Làm Luận văn Tốt nghiệp. ( Dán tại bản tin văn phòng – Tô Vĩnh Diện)

– Thời khóa biểu Lớp học Bổ sung ( Dán tại bản tin văn phòng – Tô Vĩnh Diện)

* Thời khóa biểu Lớp Mới  đính kèm:

2. TKB VB207 ap dung nam 2018

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục