banner1

Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội

Vừa qua, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã có vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm và làm việc tại Nhà trường. Đây là niềm vinh dự lớn lao đối với toàn thể Ban lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên trong trường.

Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 2 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 3 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 4 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 5 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 6 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 7 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 8 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 9 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 10 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 11 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 12 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 13 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 14 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 15 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 16 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 17 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 18 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 19 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 20 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 21 Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: hubt.edu.vn

Mọi thắc mắc về chương trình Tuyển sinh - Đào tạo xin vui lòng để lại bình luận bên dưới để được tư vấn.

Loạt ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 23

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục