banner1

Lịch thi liên thông - VB2 HUBT

HUBT tối

Thông báo Tuyển sinh Văn bằng 2 – Ngôn ngữ Anh hệ Chính quy năm 2021

Tiếng Anh là môn học cần thiết cho rất nhiều người, đặc biệt là với người đi làm, người bảo vệ đầu ra của Tiến sĩ, đầu vào Thạc sĩ, các giảng viên trường Đại học, Cao đẳng. do đó, nhu cầu học thêm một

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Đại học Liên thông Khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 24/8/2020)

Các em sinh viên lưu ý: Thời khóa biểu Đại học Liên thông khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 Áp dụng từ ngày 24/8/2020. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Lớp trưởng lớp phó các lớp Nhắc

Xem thêm

Lich thi

LỊCH THI HẾT KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 20-25/12/2019)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi hết học kỳ I  năm học 2019-2020 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/10 đến hết ngày

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Các khóa Đại học Liên thông Chính quy (Áp dụng từ 14/10/2019)

Các em Sinh viên lưu ý: Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Giữa Học kỳ I năm học 2019 – 2020 Được áp dụng tiếp từ ngày 14 tháng 10 năm

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

Thời Khóa biểu Liên thông Chính quy – Học kỳ I năm học 2019 – 2020

Các em sinh viên lưu ý: Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  - Học kỳ I năm học 2019 - 2020 Được áp dụng từ ngày 05 tháng 08 năm 2019. Cán bộ

Xem thêm

Lich thi

Lịch Thi Hết Kỳ 2 Năm học 2018-2019 (Từ 02 đến 05 tháng 06 năm 2019)

Các em Sinh viên lưu ý: – Lịch Thi kết thúc học kỳ 2, các khóa Đại học Liên thông hệ Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 02 tháng 06 đến hết ngày 05 tháng 06

Xem thêm

hubm1

Thời Khóa biểu Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh Hệ Chính quy – VB209

Các em Sinh viên lưu ý: - Lớp Vb209 Ngành Ngôn ngữ Anh Hệ Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2019 Đã Khai giảng. - Nhưng sinh viên chưa đã nộp hồ sơ, khẩn trương hoàn

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

Thời Khóa Biểu Hệ Liên Thông Chính Quy Các Khóa Áp Dụng Từ 01.04.2018

Các em sinh viên lưu ý:  Thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2018-2019 (9 tuần sau) Áp dụng từ Thứ 2 ngày 01/04/2019  – Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 Các  khóa Đại học Liên thông Chính quy

Xem thêm

Lich thi

LỊCH THI ĐI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 25/3 – 29/3/2019)

Các em Sinh viên Lưu ý: - Lịch thi đi giữa kỳ 2 năm học 2018-2019, Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 29/03/2019. - Sinh

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Học Kỳ 2 Năm học 2018-2019 (Hệ Liên thông Chính quy)

Các em sinh viên lưu ý: Thời khóa biểu Áp dụng từ Thứ 4 ngày 2/1/2019  - Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 Các  khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà

Xem thêm

Danh Mục