banner1

LỊCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi Lại, Thi nâng điểm  cuối kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa Đại học Liên thông Chính Quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Áp dụng từ ngày 18 đến 21 tháng 1 năm 2018

– Các em xem File đính kèm

* LỊCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM 

7. LỊCH THI LẠI THI NÂNG ĐIỂM CUỐI KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018

** DANH SÁCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM

DANH SÁCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục