banner1

LỊCH THI LẠI, NÂNG ĐIỂM CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 26 đến 29/06/2017)

Các em sinh viên Lứ ý:

– Lịch thi Lại, Thi Nâng điểm cuối Kỳ2, các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm 2016-2017 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Áp dụng từ ngày 26/06/2017 đến ngày 29/06/2017

– Sinh viên thi các môn theo lịch đính kèm, địa điểm thi tại Trường Chính – Vĩnh Tuy

– Danh sách thi các Khóa sẽ được Cập nhật tại Website, Sinh viên Chú ý xem.

4. LỊCH THI LẠI, NÂNG ĐIỂM CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

** Danh sách Thi lại, thi nâng điểm

1. DS Thi lại, thi nâng điểm cuối kỳ 2 ngày 27.06.2017

2. DS Thi lại, thi nâng điểm cuối kỳ 2 ngày 28.06.2017

3. DS Thi lại, thi nâng điểm cuối kỳ 2 ngày 28.06.2017

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục