banner1

LỊCH THI HẾT KỲ II CÁC KHÓA LIÊN THÔNG NĂM 2016-2017 (Từ 04 – 16/6/2017)

Các em sinh viên Lứ ý:

– Lịch thi Cuối học Kỳ2, các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm 2016-2017 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Áp dụng từ ngày 04/06/2017 đến ngày 16/06/2017

– Sinh viên thi các môn theo lịch đính kèm, địa điểm thi tại Trường Chính – Vĩnh Tuy

– Danh sách thi các Khóa sẽ được Cập nhật tại Website, Sinh viên Chú ý xem.

LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

* DANH SÁCH CÁC MÔN THI KHÓA 13.2

1. DS Thi môn Tiếng Anh 10 ngày 04.06.2017

2. DS Thi môn Tiếng Anh 8 ngày 11.06.2017

3. DS thi môn Ra quyết định ngày 06.06.2017

4. DS Thi môn Quản lý khủng hoảng ngày 08.06.2018

** DANH SÁCH CÁC MÔN THI KHÓA 14.1

1. DS Thi môn Tiếng Anh 7 ngày 04.06.2017

2. DS Thi Tiếng Anh 8 ngày 11.06.2017

3. DS Thi môn Tiếng Anh 9 ngày 11.06.2017

4. DS Thi môn Tiếng Anh 6 ngày 11.06.2017

5. DS Thi môn Luật thuế và quản lý thuế ngày 05.06.2017

6. DS Thi môn Tiền Lương Tiền Công ngày 07.06.2017

7. DS Thi môn Kinh tế vi mô vĩ mô ngày 10.06.2017

*** DANH SÁCH CÁC MÔN THI KHÓA 14.2

1. DS Thi môn Tiếng Anh 4 ngày 04.06.2017

2. DS Thi môn Tiếng Anh 5 ngày 06.06.2017

3. DS Thi môn Tiếng Anh 6 ngày 11.06.2017

4. DS Thi môn Tiếng Anh 7 ngày 04.06.2017

5. DS Thi môn Luật Hiến pháp 1 thi ngay 05.06.2017

6. DS Thi môn Luat Hinh sự ngày 06.06.2017

7. DS Thi môn Luật Hiến pháp 2 ngay 07.06.2017

 

Bình luận của bạn

comments

Có thể bạn quan tâm:
Danh Mục