banner1

Lịch Thi Hết Kỳ 1 Năm học 2018-2019 (Từ 17 đến 28 tháng 12 năm 2019)

Các em Sinh viên lưu ý:

– Lịch Thi hết học kỳ 1 các khóa Đại học Liên thông hệ Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2019.

– Cán bộ lớp và các sinh viên các lớp Liên thông Chính quy xem Lịch tại Website này.

– Danh sách thi và điều kiện thi nhà trường cập nhật tại website.

– Mọi vấn đề cần giải đáp sinh viên liên hệ tại Văn phòng:  Tô Vĩnh Diện

* Sinh viên Các Khóa 14.2, 15.1 Chưa hoàn thiện học phí kỳ đang học sẽ bị chặn thi trước khi thi.

 

Ảnh Lịch Thi:

Ảnh Lịch Thi: 1

Ảnh Lịch Thi: 2

Ảnh Lịch Thi: 3

** LỊCH THI CUỐI  KỲ I NĂM  HỌC 2018-2019

12. Lịch Thi Cuối kỳ 1 năm học 2018-2019 (Từ 17-28 tháng 12 năm 2018)

*** DANH SÁCH THI CÁC KHÓA:

I. KHÓA 14.2

1. DS thi KNQL Khoa 14LTTD nganh QL ngay 18-12-2018

2. DS thi ĐMKTKT Khoa 14LTTD nganh QL ngay 19-12-2018

3. DS thi TCLĐ Khoa 14LTTD ngành QL ngày 21-12-2018

4. DS thi QLCN khoa 14LTTD ngành QL ngày 26-12-2018

5. DS thi QLTN Khoa 14LTTD ngành QL ngày 27-12-2018

6. DS thi PTTCHĐKD ngày 24 – 12 – 2018

7. DS thi KTCB-KTBCTC ngày 25 – 12- 2018

8. DS thi KTQT – 14.2 LTTD ngày 26 – 12 – 2018

9. DS thi Tổ chức công tác KT- BMKT ngày 28-12-2018

II. KHÓA 15.1

1. DS thi RQĐ Khóa 15LTCD ngành QL ngày 18-12-2018

2. DS thi TDDL Khoa 15LTCD nganh QL ngay 19-12-2018

3. DS thi HTHKT ngày 17.12.2018

4. DS thi Tin 3 LT – 15LTTD (KT, QL) ngày 24 – 12-2018

5. DS thi_THNV ngày 20.12.2018

6. DS thi QLKH Khoa 15LTCD nganh QL ngay 20.12.2018

7. DS thi Cấu trúc dữ liệu GT – 15LTTDIT01 ngày 25.12.2018

8. DS thi Datamining – 15LTTDIT ngày 26-12-2018

9. DS THI TTQT và TTQT NGAY 26,27.12.18

10. DS thi TTNT – 15LTTDIT01 ngày 27-12-2018

11. DS Thiet ke HDT – 15LTTDIT01ngày 28-12-2018

12. DS thi TCQL Khoa 15LTTD nganh QL ngay 27-12-2018

13. DS thi PLKT-CMKT – 15LTTD ngày 26 – 12 – 2018

14. DS thi HNKT- 15LTCD ngày 24-12-2018

15. DS thi Toán Tài Chính 15LTTD ngày 25.12.18

16. DS thi Kế toán công 15LTTD ngày 28 – 12 – 2018

III. KHÓA 16

1. DS THI A8 K 16.1 LTCD-KT+QL+LK 24-12-2018

2. DS THI A7 K 16.1 LTTD-KT+QL 26-12-2018

3. DS Thi Access – 16LT (25.12.2018)

4. DS THI A9 K 16.1 LTCD-KT+QL+LK 26-12-2018

5. DS Thi Tin 1LT – Khoa 16 LT (28.12.2018)

6. DS thi HA5-LT16.1 KT, QL ngày 24.12.2018

7. DS thi HA6 – 16.1LTTD( KT, QL) ngày 25.12.2018

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục