banner1

LỊCH THI GIỮA KỲ CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (Từ 7-14/10/2018)

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi đi Giữa kỳ 1 năm học 2018-2019 Hệ Liên thông  Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 07/10/2018 đến ngày 14/10/2018.

** Sinh viên chưa nộp Học phí Kỳ  đang học sẽ bị chặn thi các môn Giữa kỳ 1. (Trừ khóa 16 mới nhập học)

– Các em cập nhật danh sách thi, các môn tại website này.

* LỊCH THI GIỮA  KỲ I CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG.

11. Lịch thi đi giữa kỳ 1 năm học 2018 – 2019

* DANH SÁCH KHÓA 14.1

** DANH SÁCH KHÓA 14.2

*** DANH SÁCH KHÓA 15.1

 

**** DANH SÁCH KHÓA 16

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục