banner1

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ II CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi đi, Danh sách thi các môn giữa kỳ II Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Từ ngày 26/03/2017 đến hết ngày 02/04/2017

– Sinh viên thi các môn theo lịch đính kèm tại Trường chính – Vĩnh Tuy

** LỊCH THI GIỮA KỲ II CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

LỊCH THI ĐI GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

 I – KHÓA 13.2

1. DS Thi môn Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 28.03.2017

2. DS Thi môn Tổ chức lao động ngày 28.03.2017

3. DS Thi môn Điện toán di động ngày 27.03.2017

4. DS Thi môn Data mining ngày 01.04.2017

5. DS Thi môn Công nghệ java cho di động ngày 02.04.2017

6. DS Thi môn Kỹ năng giao tiếp ngày 30.03.2017

7. DS Thi môn Tiếng Anh 7 ngày 02.04.2017

8. DS Thi môn Tiếng Anh 9 ngày 02.04.2017

II – KHÓA 14.1

1. DS Thi Tiếng Anh 5 và Anh 6 ngày 02.04.2017

2. DS Thi Luật cạnh tranh ngày 31.03.2017

3. DS Thi Luật ngân hàng và CTCTD ngày 29.03.2017

4. DS Thi Luật đầu tư ngày 31.03.2017

5. DS Thi Luật sở hữu trí tuệ ngày 27.03.2017

6. DS Thi môn Kế toán quản trị ngày 29.03.2017

7. DS Thi môn Tổ chức lao động ngày 28.03.2017

8. DS Thi môn Định mức kinh tế kỹ thuật ngày 30.03.2017

9. DS Thi môn Thuế ngày 02.04.2017

10. DS Thi môn Điện toán di động ngày 27.03.2017

11. DS Thi môn Công nghệ Java ngày 29.03.2017

12. DS Thi môn Tiếng Anh 8 ngày 02.04.2017

III – KHÓA 14.2

1. Danh sách Thi môn Tiếng Anh 3 ngày 26.03.2017

2. DS Thi môn Lý luận nhà nước và Pháp luật ngày 26.03.2016

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục