banner1

LỊCH THI ĐI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 25/3 – 29/3/2019)

Các em Sinh viên Lưu ý:

– Lịch thi đi giữa kỳ 2 năm học 2018-2019, Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 29/03/2019.

– Sinh viên Các Khóa Liên thông Chính quy Nghỉ học Từ 25/03 đến hết ngày 31/03/2019 để thi giữa kỳ 2.

– Sinh viên các Khóa học tiếp kỳ 2 năm 2018-2019 Từ ngày 01/04/2019

** Mọi thông tin cần giải Đáp Sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng nhà trường tại 101 Tô Vinh Diện

và cập nhật tại Website này. Đt (24).6675.7310 * Thầy Đoan: 0906.25.25.18 (Thầy Đoan) ** 0976.046.362 (Thâỳ Biên)

LỊCH THI ĐI GIỮA KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

Lịch 1

Lịch 2

Lịch 3

** FILE ĐÍNH KÈM

13. LỊCH THI ĐI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 – 2019

*** DANH SÁCH THI KHÓA 14.2

1. DS THI LTTD 14.2 Môn Kế toán thuế ngày 25.3.2019

2. DS thi môn HNKT và KT các TCTC Khóa 14.2LTTD ngày 27.28.3.2019

3. DS thi QLKH Khoa 14.2LTTD nganh QL ngày 27-03-2019

4. DS thi TLTC Khoa 14LTTD ngành QL ngay 25-03-2019

 

**** DANH SÁCH THI KHÓA 15.1

1. DS thi 15.1 LTTD KT01 Môn Tổ chức CTKT và BMKT ngày 26.03.2019

2. DS Thi khóa 15LTTD IT01

3. DS thi QLCCU Khoa 15LTTD nganh QL ngay 25-03-2019

4. DS thi QLRR Khoa 15LTTD nganh QL ngay28-03-2019

5. DS thi TLKD Khoa 15.1LTTD ngay 29-03-2019

6. DS thi VHDN Khoa 15LTTD ngành QL ngay 26-03-2019

 

****DANH SÁCH THI KHÓA 16

1. Danh sách thi Môn Bảo hiểm khoa 16.1LTCD ngành QL 26.3.19

2. Danh sách thi TCDN khóa 16.1LTCD ngành TC. 29.3.19

3. DS Các môn thi 16LTCD LỚP IT01 (TVD)

4. DS THI MON THUE 16.1LTCD ngày .28.3.19

5. DS thi 16LTCD KT01 môn PLKT và CMKT ngày 27.3.2019

6. DS Thi môn KBNN khóa 16LTCD ngành TC ngày 26.3.19

7. DS thi môn KINH TẾ VMVM 16.1-LT(TC-ĐH) ngày 29.3.2019

8. DS Thi môn TM.TMQT Khóa 16LTCD ngành QL ngày 25.3.2019

9. DS thi QLDA Khoa 16LTCD nganh TC ngay 27-03-2019

10. DS thi TCQL Khoa 16.1LTCD QL ngày 29-03-2019

11. DS thi TLKD Khoa 16LTCD nganh QL ngay 27-03-2019

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục