banner1

LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 (Từ 17-29/12/2017)

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi đi cuối kỳ 1 năm học 2017-2018 Hệ Liên thông – Văn bằng 2 Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 17/12/2017 đến ngày 29/12/2017.

– Các em cập nhật danh sách thi, các môn tại website này.

* LỊCH THI ĐI CUỐI  KỲ  CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG.

6. LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ NĂM HỌC 2017 – 2018

** DANH SÁCH KHÓA 13.2

1. DS Thi Tiếng Anh 10 ngày 17.12.2017

2. DS Thi Kế toán quản trị ngày 22.12.2017

3. DS Thi Tổ chức CTKT&BMKT ngày 20.12.2017

*** DANH SÁCH KHÓA 14.1

1. DS Thi Tiếng Anh 8 ngày 17.12.2017

2. DS Thi Luật Thương Mại quốc tế ngày 20.12.2017

3. DS Thi Công pháp quốc tế ngày 26.12.2017

4. DS Thi Luật đầu tư quốc tế ngày 24.12.2017

5. DS Thi Quản lý chuỗi cung ứng ngày 20.12.2017

**** DANH SÁCH KHÓA 14.2

1. DS Thi Tiếng Anh 8 ngày 17.12

2. DS Thi Kế toán quản trị ngày 23.12.2017

3. DS Thi Kế toán NH – NVNH ngày 21.12.2017

4. DS Thi Luật chứng khoán ngày 24.12.2017

5. DS Thi Luật Thuế và quản lý thuế ngày 22.12.2017

6. DS Thi Tổ chức lao động ngày 21.12.2017

7. DS Thi Khoa học quản lý ngày 23.12.2017

8. DS Thi Kinh tế vi mô vĩ mô ngày 21.12.2017

***** DANH SÁCH KHÓA 15.1

1. DS Thi môn Anh 7 ngày 17.12.2017

2. DS Thi môn Anh 8 ngày 17.12.2017

3. DS Thi môn Anh 3 ngày 17.12.2017

4. DS Thi môn KTVM (15TLTTD – QLKD).

5. DS Thi môn KTVM Khóa 15.1

6. DS thi CNTT

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục