banner1

Hệ Từ xa - Vừa làm vừa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

Năm 2022, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ra nhiều cơ hội tuyển sinh đại học cho các học sinh đang có nhu cầu vừa làm vừa học. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Xem thêm

Tuyển sinh ĐH hệ vừa làm vừa học (tại chức) năm 2022

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học năm 2022 với nhiều ngành HÓT : ** Ưu điềm của hệ vừa làm vừa học: Văn bằng theo mẫu mới, không ghi hình

Xem thêm

Danh Mục