banner1

TKB Kỳ 2 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm học 2019-2020 (Từ 30/12/2019)

Các em Sinh viên lưu ý:

  • Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Học kỳ II năm học 2019 – 2020 Được áp dụng  từ ngày 30 tháng 12 năm 2019.
  • Cán bộ lớp các Khóa 14.2; 15.1 và 16 thông báo cho thành viên trong lớp xem lịch học, phòng học giữa  kỳ để đi học theo đúng thời khóa biểu nhà trường.
  • Phòng học từ kỳ này Sinh viên chuyển về Số 54 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – HN (Cách Ngã Tư Sở – Nguyễn Trãi 400m)

Thời khóa biểu khóa 15.1

11. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 30.12.2019)

Thời khóa biểu khóa 16

7. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 30.12.2019)

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục