banner1

TKB Các khóa Đại học Liên thông Chính quy (Áp dụng từ 14/10/2019)

Các em Sinh viên lưu ý:

  • Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Giữa Học kỳ I năm học 2019 – 2020 Được áp dụng tiếp từ ngày 14 tháng 10 năm 2019.
  • Cán bộ lớp các Khóa 14.2; 15.1 và 16 thông báo cho thành viên trong lớp xem lịch học, phòng học giữa  kỳ để đi học theo đúng thời khóa biểu nhà trường.
  • Phòng học các môn học giữa kỳ mới, có một số lớp thay đổi phòng học so với đầu kỳ , vậy các em chú ý để vào học đúng phòng học của lớp mình.

Thời khóa biểu khóa 15.1

Thời khóa biểu khóa 16

Thời khóa biểu khóa 16 1

File Thời khóa biểu đính kèm:

6. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 14.10.2019)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục