banner1

Thu tiền thi lại, thi nâng điểm giữa kỳ các khóa Đại học liên thông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

—————-

KHOA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

www.sinhvienhubt.edu.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

                        Hà Nội, ngày 15 tháng 04  năm 2016

THÔNG BÁO

 ( V/v: Thu tiền thi lại, thi nâng điểm giữa kỳ

các khóa Đại học liên thông)

Nhà trường thu tiền thi lại, thi nâng điểm các môn thi cuối kỳ các khóa Đại học liên thông cụ thể như sau:

1) Bán phiếu và thu phiếu từ ngày: 25/04/2016 đến hết ngày 28/04/2016

2) Sinh viên mua phiếu tại phòng tài vụ C110Y, điền đầy đủ thông tin vào phiếu sau đó nộp phiếu đăng ký tất cả các môn tại phòng C106Y

  • Môn 3ĐVHT: 40.000Đ
  • Môn 6ĐVHT: 70.000Đ

3) Lịch thi lại bắt đầu từ ngày 03/05/2016

Ngày 02/05/2016 sinh viên xem lịch thi và danh sách thi cụ thể tại bảng tin sảnh nhà C hoặc trên trang web: hubt.edu.vn/Khoa-Đơn vị/Khoa quản lý đào tạo/Khoa Đại học liên thông/lịch thi.

Lưu ý:

  • Sinh viên có đơn hoãn thi lần 1 phải nộp đơn hoãn thi về phòng C106Y (Gặp cô Nhung) trước ngày 28.04.2016.
  • Nhà trường chỉ bán phiếu và thu phiếu thi lại vào những ngày nêu trên.
  • Sinh viên không nộp phiếu đăng ký sẽ không được thi lạị.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS HÀ ĐỨC TRỤ

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục