banner1

Thông báo về việc sinh viên, học viên của Trường trở lại học tập tại các cơ sở của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Các em Sinh viên  lưu ý:

– Lịch học tập trung trở lại của sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 15/3/2021; Lịch học theo thời khóa biểu nhà trường đã thông báo.

– Sinh viên các hệ Liên thông chính quy, hệ Văn bằng 2 chính quy cần nắm rõ lịch đã được thông báo để lên lớp đúng theo kế hoạch.

TB SV đi học tap trung 15.3.2021

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục