banner1

Thống báo Về việc Sinh viên, Học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ Học phí đối với Nhà trường

Các em Sinh viên lưu ý:

Hiện tại có nhiều  Sinh viên các Khóa chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với Nhà trường. Làm ảnh hưởng Chung đến các bạn trong cùng lớp, khóa, như kế hoạch Thi tốt nghiệp, luân văn, thực tập, hệ thống…, vì vậy nhà trường yêu cầu sinh viên còn nợ học phí đến kỳ đang học hoặc đang đợi kế hoạch thực tập khẩn trương hoàn thiện Học phí theo đúng thông báo của nhà trường.

( Với Sinh viên Liên thông và Văn bằng 2 Chính quy Học tại Tô Vĩnh Diện Nộp trực tiếp tại Văn Phòng 101 Tô Vĩnh Diện.)

Thông báo về nghĩa vụ học phí 2019

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục