banner1

Thông báo về việc học lại cho sinh viên Hệ Liên thông chính quy và Hệ Đại học Chính quy – Khóa 23 trở về trước

Các em sinh viên lưu ý:

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc tổ chức học lại, thi lại cho Sinh viên Hệ Đại học Chính quy và  Khóa 23 trở về trước.

Sinh viên các khóa Liên thông K13.2; K14.1; K14.2; K15; K16, những sinh viên còn nợ môn, chưa bảo vệ,.., đủ điều kiện được trả nợ môn theo quy định của nhà trường,  cần mua phiếu tại phòng Tài chính Kế toán và nộp về Khoa Liên thông để nhà trường lập danh sách học lại và thi lại.

Mọi thông tin cần hỗ trợ sinh viên liên hệ về văn phòng Quản lý Hệ Liên thông:

Đ𝐓: 024.6675.7310 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟎𝟔.𝟐𝟓.𝟐𝟓.𝟏𝟖 hoặc 0976.046.362

www.sinhvienhubt.edu.vn – 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: svhubt.edu.vn@gmail.com

Thông báo đính kèm..
www.sinhvienhubt.edu.vn – 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: svhubt.edu.vn@gmail.com 1
www.sinhvienhubt.edu.vn – 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: svhubt.edu.vn@gmail.com 2

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục