banner1

Thông báo thời gian nghỉ Tết Bính Thân 2016

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  thông báo về Lịch nghỉ Tết Bính Thân 2016 cho toàn bộ các sinh viên, giảng viên và cán bộ trong trường. Theo đó, trong kỳ nghỉ này, thời gian nghỉ sẽ kéo dài 21 ngày, từ 31/01/2016 – 21/02/2016.

Thông báo thời gian nghỉ Tết Bính Thân 2016 1

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục