banner1

Thông báo mới

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Hệ Liên thông Chính quy – Kỳ 2 năm học 2017-2018 (Từ 02/01/2018)

Các em sinh viên lưu ý: – Thời khóa biểu các khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Học kỳ 2 năm học 2017-2018 được Áp dụng từ ngày 02/01/2018 cho Các khóa:

Xem thêm

Thong bao lich thi

LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 (Từ 17-29/12/2017)

Các em sinh viên lưu ý: - Lịch thi đi cuối kỳ 1 năm học 2017-2018 Hệ Liên thông - Văn bằng 2 Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 17/12/2017 đến ngày

Xem thêm

hubt

Lịch thi Lại, Thi nâng điểm giữa Kỳ I Các khóa ĐH Liên thông

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi Lại, Thi nâng điểm  giữa kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa Đại học Liên thông Chính Quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Áp dụng vào 2 ngày 04 và 05

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Các khóa Đại học Liên thông Chính quy (Từ 16/10/2017)

Các em sinh viên lưu ý: - Thời khóa biểu các khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng tiếp từ ngày 16/10/2017 cho Các khóa: 13.2, 14.1, 14.2 các em

Xem thêm

Lich thi

Lịch thi Giữa kỳ 1 Các Khóa Liên thông Chính quy (Từ 08-18/10/2017)

Các em sinh viên lưu ý: - Lịch thi giữa kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa Đại học Liên thông Chính Quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Áp dụng từ ngày 08 đến 18/10/2017. - Sinh viên

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Liên thông Chính quy Khóa 15.1 Năm 2017 (Áp dụng từ 18/09/2017)

Các em sinh viên lưu ý: - Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Năm học 2017 - 2018 Được áp dụng Từ ngày 18/09/2017. - Các Sinh viên Đã nhập học Khóa

Xem thêm

photodune-5063740-student-with-laptop-l

Kế hoạch Nhập học và Đi học Khóa 15.1 năm 2017

Các em sinh viên lưu ý: 1. Cá em sinh viên đã lấy Giấy báo nhập học, còn thiếu giấy tờ... chưa nhập học khẩn trương nhập học sơm tại Địa điểm học Tô Vĩnh Diện để nhà trường làm danh sách lớp Dự kiến

Xem thêm

Lich thi 15.1

Lịch thi Liên thông Chính quy Khóa 15.1 – 2017

Các em Sinh viên lưu ý: ** Lịch thi tuyên sinh hệ Liên thông Chính quy - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào Thứ 7 ngày 26/08/2017 như sau: 1. Ngày 26/08/2017: Buổi sáng: 7h30 Thí sinh

Xem thêm

TS LT2017

Thời Khóa biểu Ôn thi Đại học Liên thông – Khóa 15.1 Năm 2017

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo về Kế hoạch thi tuyển Hệ Liên thông Khóa 15.1 Năm 2017  như sau: 1. Thí sinh đã đăng ký thi tuyển Liên thông Chính quy Khóa 15.1 Các ngành:

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Hệ Liên thông Chính quy Năm học 2017-2018 (Áp dụng từ 07/08/2017)

Các em Sinh viên lưu ý: - Thời Khóa Biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Năm học 2017 - 2018 Được Áp dụng từ ngày 07/08/2017. - Lớp trưởng, Lớp phó, Sinh

Xem thêm

Danh Mục