banner1

Thông báo mới

hubt1

TKB Kỳ 2 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm học 2019-2020 (Từ 30/12/2019)

Các em Sinh viên lưu ý: Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Học kỳ II năm học 2019 – 2020 Được áp dụng  từ ngày 30 tháng 12 năm 2019. Cán bộ

Xem thêm

Lich thi

LỊCH THI HẾT KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 20-25/12/2019)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi hết học kỳ I  năm học 2019-2020 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/10 đến hết ngày

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Các khóa Đại học Liên thông Chính quy (Áp dụng từ 14/10/2019)

Các em Sinh viên lưu ý: Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Giữa Học kỳ I năm học 2019 – 2020 Được áp dụng tiếp từ ngày 14 tháng 10 năm

Xem thêm

Lich thi

Lịch Thi Đi Giữa Học Kỳ I Năm Học 2019-2020 (Từ 07-10/10/2019)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi đi giữa học kỳ I  năm học 2019-2020 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/10 đến hết ngày

Xem thêm

KDCN

Thông Báo Về Việc Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9-2019

Các em Sinh viên Lưu ý: Lịch Nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9.2019 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo lịch nghỉ cụ thể như sau:  

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

Thời Khóa biểu Liên thông Chính quy – Học kỳ I năm học 2019 – 2020

Các em sinh viên lưu ý: Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  - Học kỳ I năm học 2019 - 2020 Được áp dụng từ ngày 05 tháng 08 năm 2019. Cán bộ

Xem thêm

doctor-having-discussion-with-colleagues-hospital_107420-8680

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy ngành Dược học 2019

Dược học là một trong những ngành đào tạo được quan tâm bậc nhất hiện nay tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Và để các bậc phụ huynh, cùng các bạn sinh viên có nhu cầu đăng ký học

Xem thêm

3

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: “Chất lượng đào tạo sinh viên Y khoa và Dược học luôn được đặt lên hàng đầu”

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 46 - NQ/TW ngày 23 tháng 2 năm 2005 về Công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã khẳng định: Nghề y là một

Xem thêm

Thí sinh dñ thi THPT QuÑc Gia 2015 ang làm thç tåc tr°Ûc giÝ thi. ¢nh NH¯ HÙNG

Lịch Nghỉ Hè Sinh Viên Toàn Trường Năm 2019

Các em Sinh viên lưu ý: Lịch Nghỉ hè năm 2019 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội với các nội dung sau

Xem thêm

Lich thi

Lịch Thi Hết Kỳ 2 Năm học 2018-2019 (Từ 02 đến 05 tháng 06 năm 2019)

Các em Sinh viên lưu ý: – Lịch Thi kết thúc học kỳ 2, các khóa Đại học Liên thông hệ Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 02 tháng 06 đến hết ngày 05 tháng 06

Xem thêm

Danh Mục