banner1

Thông báo mới

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Đại học Liên thông Khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 24/8/2020)

Các em sinh viên lưu ý: Thời khóa biểu Đại học Liên thông khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 Áp dụng từ ngày 24/8/2020. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Lớp trưởng lớp phó các lớp Nhắc

Xem thêm

Đi học trở lại 1 bìa

Thông báo về lịch nghỉ hè năm học 2019 – 2020 Sinh viên toàn trường

Các em sinh viên lưu ý: Lịch nghỉ hè năm học 2019 - 2020 của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 1/8/2020 Trong thời gian nghỉ hè sinh viên cần thông tin liên hệ

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

Thời khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy Khóa 16 (Áp dụng từ 18/5/2020)

Các em sinh viên lưu ý: - Thời Khóa biểu Kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Áp dụng tiếp từ ngày 18/05/2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Cán bộ Các Lớp thông báo cho các bạn trong lớp

Xem thêm

anh hubt

Thông báo Về việc Cho Sinh viên, Học viên trở lại Học tập.

Các em Sinh viên Lưu ý: Mọi Thông tin cần Hướng dẫn Sinh viên và Học viên Liên hệ: Văn Phòng Quản lý Hệ Liên thông - Văn bằng 2 Hệ Chính quy - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Số 54

Xem thêm

anh hubt

Thông báo v/v tạm hoãn tập trung Sinh viên, Học viên học tập tại các cơ sở của Trường (Trừ Sinh viên khối ngành sức khỏe) từ ngày 09/03/2020

Xem thêm

Đi học trở lại 1 bìa

Thông báo về việc Đi Học trở lại sinh viên toàn trường ngày 09/03/2020

Xem thêm

hubt12

Thông báo v/v cho Sinh viên, Học viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nC0V)

Xem thêm

hubt

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng dịch vius corona Covid-2019( NcoV )

Xem thêm

hubt

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch vius corona (NcoV)

Xem thêm

hubt

Thông báo về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 Theo Thông báo số 998/ TB-BGH ngày 03/02/2020 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Ban Giám hiệu quyết định điều chỉnh lịch nghỉ

Xem thêm

Danh Mục