banner1

Thông báo mới

nen-hoc-van-bang-2-tieng-anh-nam-2021-o-dau

Thông báo về Lịch nghỉ hè năm học 2020 – 2021và lịch khai giảng năm học 2021 – 2022

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo về Lịch nghỉ hè năm học 2020 - 2021 và Lịch Khai giảng năm học 2021 - 2022 với nội dung sau:

Xem thêm

Tuyển sinh Văn bằng 2 Ngành Ngôn ngữ Anh Hệ Chính quy 2021

Tiếng Anh là môn học cần thiết cho rất nhiều người, đặc biệt là với người đi làm, người bảo vệ đầu ra của Tiến sĩ, đầu vào Thạc sĩ, các giảng viên trường Đại học. Do đó, nhu cầu học thêm một văn bằng

Xem thêm

hubt1

Thông tin Tuyển sinh năm 2021

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên

Xem thêm

hubt

Thông báo về việc sinh viên, học viên của Trường trở lại học tập tại các cơ sở của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Các em Sinh viên  lưu ý: - Lịch học tập trung trở lại của sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 15/3/2021; Lịch học theo thời khóa biểu nhà trường đã thông báo. -

Xem thêm

hubt

Thông báo về lịch học, phương thức dạy và học các học phần thuộc Học kỳ II năm học 2020 – 2021

Các em sinh viên lưu ý: Sau đây là thông báo về  lịch học, phương thức dạy và học các học phần thuộc Học Kỳ II năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như sau:

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Đại học Liên thông Khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 24/8/2020)

Các em sinh viên lưu ý: Thời khóa biểu Đại học Liên thông khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 Áp dụng từ ngày 24/8/2020. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Lớp trưởng lớp phó các lớp Nhắc

Xem thêm

Đi học trở lại 1 bìa

Thông báo về lịch nghỉ hè năm học 2019 – 2020 Sinh viên toàn trường

Các em sinh viên lưu ý: Lịch nghỉ hè năm học 2019 - 2020 của sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 1/8/2020 Trong thời gian nghỉ hè sinh viên cần thông tin liên hệ

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

Thời khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy Khóa 16 (Áp dụng từ 18/5/2020)

Các em sinh viên lưu ý: - Thời Khóa biểu Kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Áp dụng tiếp từ ngày 18/05/2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Cán bộ Các Lớp thông báo cho các bạn trong lớp

Xem thêm

anh hubt

Thông báo Về việc Cho Sinh viên, Học viên trở lại Học tập.

Các em Sinh viên Lưu ý: Mọi Thông tin cần Hướng dẫn Sinh viên và Học viên Liên hệ: Văn Phòng Quản lý Hệ Liên thông - Văn bằng 2 Hệ Chính quy - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Số 54

Xem thêm

anh hubt

Thông báo v/v tạm hoãn tập trung Sinh viên, Học viên học tập tại các cơ sở của Trường (Trừ Sinh viên khối ngành sức khỏe) từ ngày 09/03/2020

Xem thêm

Danh Mục