banner1

Thông báo mới

anh hubt

Thông báo v/v tạm hoãn tập trung Sinh viên, Học viên học tập tại các cơ sở của Trường (Trừ Sinh viên khối ngành sức khỏe) từ ngày 09/03/2020

Xem thêm

Đi học trở lại 1 bìa

Thông báo về việc Đi Học trở lại sinh viên toàn trường ngày 09/03/2020

Xem thêm

hubt12

Thông báo v/v cho Sinh viên, Học viên nghỉ học đề phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nC0V)

Xem thêm

hubt

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng dịch vius corona Covid-2019( NcoV )

Xem thêm

hubt

Thông báo về việc cho sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch vius corona (NcoV)

Xem thêm

hubt

Thông báo về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020

THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh lịch nghỉ Tết Canh Tý 2020 Theo Thông báo số 998/ TB-BGH ngày 03/02/2020 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Ban Giám hiệu quyết định điều chỉnh lịch nghỉ

Xem thêm

hubt1

TKB Kỳ 2 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm học 2019-2020 (Từ 30/12/2019)

Các em Sinh viên lưu ý: Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Học kỳ II năm học 2019 – 2020 Được áp dụng  từ ngày 30 tháng 12 năm 2019. Cán bộ

Xem thêm

Lich thi

LỊCH THI HẾT KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 20-25/12/2019)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi hết học kỳ I  năm học 2019-2020 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/10 đến hết ngày

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Các khóa Đại học Liên thông Chính quy (Áp dụng từ 14/10/2019)

Các em Sinh viên lưu ý: Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  – Giữa Học kỳ I năm học 2019 – 2020 Được áp dụng tiếp từ ngày 14 tháng 10 năm

Xem thêm

Lich thi

Lịch Thi Đi Giữa Học Kỳ I Năm Học 2019-2020 (Từ 07-10/10/2019)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi đi giữa học kỳ I  năm học 2019-2020 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/10 đến hết ngày

Xem thêm

Danh Mục