banner1

Thông báo mới

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Liên thông Chính quy Khóa 15.1 Năm 2017 (Áp dụng từ 18/09/2017)

Các em sinh viên lưu ý: - Thời Khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Năm học 2017 - 2018 Được áp dụng Từ ngày 18/09/2017. - Các Sinh viên Đã nhập học Khóa

Xem thêm

photodune-5063740-student-with-laptop-l

Kế hoạch Nhập học và Đi học Khóa 15.1 năm 2017

Các em sinh viên lưu ý: 1. Cá em sinh viên đã lấy Giấy báo nhập học, còn thiếu giấy tờ... chưa nhập học khẩn trương nhập học sơm tại Địa điểm học Tô Vĩnh Diện để nhà trường làm danh sách lớp Dự kiến

Xem thêm

Lich thi 15.1

Lịch thi Liên thông Chính quy Khóa 15.1 – 2017

Các em Sinh viên lưu ý: ** Lịch thi tuyên sinh hệ Liên thông Chính quy - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào Thứ 7 ngày 26/08/2017 như sau: 1. Ngày 26/08/2017: Buổi sáng: 7h30 Thí sinh

Xem thêm

TS LT2017

Thời Khóa biểu Ôn thi Đại học Liên thông – Khóa 15.1 Năm 2017

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo về Kế hoạch thi tuyển Hệ Liên thông Khóa 15.1 Năm 2017  như sau: 1. Thí sinh đã đăng ký thi tuyển Liên thông Chính quy Khóa 15.1 Các ngành:

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Hệ Liên thông Chính quy Năm học 2017-2018 (Áp dụng từ 07/08/2017)

Các em Sinh viên lưu ý: - Thời Khóa Biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Năm học 2017 - 2018 Được Áp dụng từ ngày 07/08/2017. - Lớp trưởng, Lớp phó, Sinh

Xem thêm

hubt

LỊCH THI LẠI, NÂNG ĐIỂM CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2016-2017 (Từ 26 đến 29/06/2017)

Các em sinh viên Lứ ý: – Lịch thi Lại, Thi Nâng điểm cuối Kỳ2, các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm 2016-2017 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Áp dụng từ ngày 26/06/2017 đến

Xem thêm

Lich thi

LỊCH THI HẾT KỲ II CÁC KHÓA LIÊN THÔNG NĂM 2016-2017 (Từ 04 – 16/6/2017)

Các em sinh viên Lứ ý: – Lịch thi Cuối học Kỳ2, các khóa Đại học Liên thông Chính quy năm 2016-2017 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Áp dụng từ ngày 04/06/2017 đến ngày

Xem thêm

anhjpg_ThumbnailImage_2009228

Kế hoạch Thi tuyển Hệ liên thông Chính quy Đợt 1 năm 2017

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Thông báo về Kế hoạch thi tuyển Hệ Liên thông Đợt 1 năm 2017 ( Khóa 15.1) như sau: 1. Thí sinh đã đăng ký thi tuyển Liên thông Chính quy Khóa 15.1 Các

Xem thêm

female studnet learning

THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH KHAI GIẢNG LỚP VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH – HỆ CHÍNH QUY 2017

Các em Sinh viên lưu ý: – Thời Khóa biểu và Lịch khai giảng Lớp Văn bằng 2 Tiếng Anh – hệ Chính quy (VB206) Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lúc 18h tối Thứ 4 ngày 29 tháng 03 năm

Xem thêm

Thong bao lich thi

Lịch Thi Lại và Nâng điểm giữa kỳ 2 năm học 2016-2017 (Ngày 15/04/2017)

Các em sinh viên lưu ý: Lịch Thi lại và nâng điểm giữa học kỳ 2 năm học 2016 - 2017  vào 2 ngày 15 và 16 tháng 04 năm 2017 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: * LỊCH THI LẠI  LỊCH

Xem thêm

Danh Mục