banner1

Thông báo Lịch Nghỉ Ôn thi giữa kỳ Các khóa Đại học Liên thông Chính quy

Các em sinh viên lưu ý:

– Sinh viên liên thông chính quy bắt đầu nghỉ ôn thi từ 10/10/2016

– Thời gian học tiếp bắt đầu từ ngày 17/10/2016.

Thông báo đính kèm….

Thong bao lịch nghi On thi

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục