banner1

Thời Khóa Biểu Ôn Thi Liên Thông Và Kế Hoạch Thi Tuyển Khóa 14.2

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo về Kế hoạch Thi tuyển sinh Hệ Đại học Liên thông Chính quy năm 2016 như sau:

I. Thời khóa Biểu Ôn thi:

Thoi KB ôn thi 14.2 (1)

File Đính kèm: Lịch ôn thi LT Khóa 14.2

II. Thời gian thi tuyển

1. Ôn thi từ ngày 19/12/2016 đến ngày 21/12/2016

2. Lúc 14h00 ngày 29/12/2016 (Thứ 5) Thí sinh đến xem danh sách tại Sảnh nhà C

3. Ngày 30/12/2016 (Thứ 6) Tổ chức thi tuyển. (Buổi sáng 1 môn, chiều thi 2 môn còn lại)

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục