banner1

Thời Khóa biểu Liên thông Khóa 14

Các em sinh viện lưu ý:

– Thời khóa biểu Liên thông Khóa 14 – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Áp dụng từ Thứ 2 ngày 13 tháng 6 năm 2016)

– Địa điểm học tại: Tô Vĩnh Diện – Ngã Tư Sở

– Thời gian học buổi tối bắt đầu từ: 18h

CÁC EM XEM FILE ĐÍNH KÈM

Hoặc xem trực tiếp

CÁC EM XEM FILE ĐÍNH KÈM 1

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục