banner1

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (2018-2019)

Các em sinh viên lưu ý:

1. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 06/08/2018.

2. Các em sinh viên Liên thông Chính quy các khóa đi học đầy đủ theo đúng thời khóa biểu đính kèm.

3. Cán bộ lớp các khóa đưa thông báo Thời Khóa biểu của lớp mình lên nhóm và thông báo các thành viên trong lớp đi học đúng giờ, đúng phòng học theo thời khóa biểu của nhà trường.

* THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13.2

** THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 14.1

11. TKB ĐHLT-14.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 06.08.2018)

*** THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 14.2

6. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 06.08.2018)

**** THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 15.1

6. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 06.08.2018)

******THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 16

 

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục