banner1

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13.2 VÀ KHÓA 14 (NĂM 2016-2017)

Thời khóa biểu Đại học Liên thông Khóa 13.2 và Khóa 14– Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Áp dụng từ Thứ 2 ngày 08 tháng 08 năm 2016)

1- Thời Khóa biểu Đại học Liên thông Khóa 13.2

1- Thời Khóa biểu Đại học Liên thông Khóa 13.2 1

2- Thời Khóa biểu Đại học Liên thông Khóa 14

2- Thời Khóa biểu Đại học Liên thông Khóa 14 1

Các em sinh viện lưu ý:

– Địa điểm học tại: Tô Vĩnh Diện – Ngã Tư Sở

– Thời gian học buổi tối bắt đầu từ: 18h

CÁC EM XEM FILE ĐÍNH KÈM

1. TKB ĐHLT-13.2 (Tô Vĩnh Diện 08.08.2016)

2. TKB ĐHLT-14 (Tô Vĩnh Diện 08.08.2016)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục