banner1

Thời khóa biểu Hệ Liên thông Chính quy Khóa 16 (Áp dụng từ 18/5/2020)

Các em sinh viên lưu ý:

– Thời Khóa biểu Kỳ 2 năm học 2019 – 2020 Áp dụng tiếp từ ngày 18/05/2020, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

– Cán bộ Các Lớp thông báo cho các bạn trong lớp trên nhóm lớp mình để nắm bắt và đi học theo đúng lịch.

– Cán bộ Các Lớp thông báo cho các bạn trong lớp trên nhóm lớp mình để nắm bắt và đi học theo đúng lị 1

File Thời Khóa biểu đính kèm:

8. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 18.05.2020)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục