banner1

Lịch thi liên thông - VB2 HUBT

Lich thi

LỊCH THI ĐI GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (Từ 25/3 – 29/3/2019)

Các em Sinh viên Lưu ý: - Lịch thi đi giữa kỳ 2 năm học 2018-2019, Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 29/03/2019. - Sinh

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

TKB Học Kỳ 2 Năm học 2018-2019 (Hệ Liên thông Chính quy)

Các em sinh viên lưu ý: Thời khóa biểu Áp dụng từ Thứ 4 ngày 2/1/2019  - Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 Các  khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà

Xem thêm

Lich thi

Lịch Thi Hết Kỳ 1 Năm học 2018-2019 (Từ 17 đến 28 tháng 12 năm 2019)

Các em Sinh viên lưu ý: - Lịch Thi hết học kỳ 1 các khóa Đại học Liên thông hệ Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 đến hết ngày 28 tháng 12 năm

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

Thời Khóa Biểu Giữa Kỳ Các Khóa Liên Thông Chính Quy (Từ 15/10/2018)

Các em Sinh viên lưu ý: - Thời khóa biểu Giữa kỳ I năm học 2018 - 2019 Được áp dụng tiếp Từ 15/10/2018 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Lớp trưởng, Lớp phó Các lớp, các khóa Liên

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

THỜI KHÓA BIỂU LIÊN THÔNG CHÍNH QUY KHÓA 16 (Áp dụng từ 13/08/2018)

Các em sinh viên lưu ý: 1. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019 Hệ liên thông Chính quy Khóa 16 - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 13/08/2018. 2. Các em

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA LIÊN THÔNG CHÍNH QUY (2018-2019)

Các em sinh viên lưu ý: 1. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 – 2019 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 06/08/2018. 2. Các em sinh viên Liên thông Chính quy các

Xem thêm

Lich thi

LỊCH THI ĐI CUỐI KỲ II CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG (Từ 11 đến 20/6/2018)

Các em sinh viên lưu ý: – Lịch thi đi Cuối Kỳ 2 năm học 2017-2018 Hệ Liên thông  Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Áp dụng từ ngày 11/6/2018 đến ngày 20/6/2018. ** Sinh

Xem thêm

Lich thi

Lịch thi Lại, Thi nâng điểm giữa Kỳ 2 năm học 2017-2018 (ngày 5,6/5/2018)

Các em sinh viên lưu ý: * Lịch thi Lại, Thi nâng điểm giữa học Kỳ 2 năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được áp dụng vào 2 ngày 5,6/5/2018. ** Sinh viên Các Khóa

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH TIẾNG ANH

 Các em sinh viên lưu ý: * Thời khóa biểu các lớp Văn bằng 2 Chính quy ngành Tiếng Anh - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gồm: - Thời Khóabiểu các lớp đang Làm Luận văn Tốt nghiệp.

Xem thêm

THOI-KHOA-BIEU-17.10.2016

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (Áp dụng từ 09/04/2018)

Các em Sinh viên lưu ý: THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (Áp dụng từ ngày 09/04/2018) – Thời Khóa Biểu Hệ Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Kỳ 2 Năm học

Xem thêm

Danh Mục