banner1

Lịch Thi Lại và Nâng điểm giữa kỳ 2 năm học 2016-2017 (Ngày 15/04/2017)

Các em sinh viên lưu ý:

Lịch Thi lại và nâng điểm giữa học kỳ 2 năm học 2016 – 2017  vào 2 ngày 15 và 16 tháng 04 năm 2017 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:

* LỊCH THI LẠI 

LỊCH THI LẠI GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017

** DANH SÁCH THI LẠI THÍ SINH XEM   TẠI ĐÂY

 

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục