banner1

Lịch thi Lại, Thi nâng điểm giữa Kỳ 2 năm học 2017-2018 (ngày 5,6/5/2018)

Các em sinh viên lưu ý:

* Lịch thi Lại, Thi nâng điểm giữa học Kỳ 2 năm học 2017-2018 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được áp dụng vào 2 ngày 5,6/5/2018.

** Sinh viên Các Khóa 13.2; 14.1; 14.2; 15.1 nằm trong danh sách thi lại, thi nâng điểm xem danh sách và ngày, giờ thi theo File đính kèm:

(Mọi thông tin cần hỗ trợ sinh viên liên hệ văn phòng – Tô Vĩnh Diện)

1. DS Thi lại, thi nâng điểm giữa kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục