banner1

Lịch thi và Danh sách thi lại giữa Kỳ I Các khóa Đại học Liên thông Chính quy

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi Lại, Danh sách thi lại, thi nâng điểm giữa kỳ I Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 12/11 đến hết ngày 13/11/2016

– Sinh viên thi các môn theo lịch đính kèm tại Trường chính – Vĩnh Tuy

LỊCH THI LẠI GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

* DANH SÁCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM NGÀY 12/11/2016

* DANH SÁCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM NGÀY 13/11/2016

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục