banner1

Lịch Thi Hết Kỳ 2 Năm học 2018-2019 (Từ 02 đến 05 tháng 06 năm 2019)

Các em Sinh viên lưu ý:

– Lịch Thi kết thúc học kỳ 2, các khóa Đại học Liên thông hệ Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, bắt đầu từ ngày 02 tháng 06 đến hết ngày 05 tháng 06 năm 2019.

– Cán bộ lớp và các sinh viên các lớp Liên thông Chính quy xem Lịch thi Website này.

– Danh sách thi và điều kiện thi nhà trường cập nhật tại website.

– Mọi vấn đề cần giải đáp sinh viên liên hệ tại Văn phòng:  Tô Vĩnh Diện

* Sinh viên Các Khóa 14.2, 15.1 và 16 Chưa hoàn thiện học phí kỳ đang học sẽ bị chặn thi trước khi thi.

* Ảnh Lịch thi kết thúc kỳ 2 năm học 2018-2019

* Sinh viên Các Khóa 14.2, 15.1 và 16 Chưa hoàn thiện học phí kỳ đang học sẽ bị chặn thi trước khi thi. 1 * Sinh viên Các Khóa 14.2, 15.1 và 16 Chưa hoàn thiện học phí kỳ đang học sẽ bị chặn thi trước khi thi. 2 * Sinh viên Các Khóa 14.2, 15.1 và 16 Chưa hoàn thiện học phí kỳ đang học sẽ bị chặn thi trước khi thi. 3

** LỊCH THI CUỐI  KỲ II NĂM  HỌC 2018-2019 File Đính kèm

14 LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019

*** DANH SÁCH THI CÁC KHÓA:

I. KHÓA 14.2

 

II. KHÓA 15.1

 

III. KHÓA 16

1. Ds Thi tổng hợp các môn Khóa 16LTCD – IT01 Ngày thi 2,3,4,5 – 6 -2019

2. Ds Thi môn Tin 1LT Khóa 16LTTD – KT01 và ql01 Ngày thi 3 – 6 -2019

3. DS Thi môn TIN2LT Khóa 16LTCD-KT01+TC01+QL01+LK01 Ngày thi 04-06-2019

4. DS thi trắc nghiệm môn Luật Chứng khoán Khóa 16LTCD-LK01 Ngày 5.06.2019

5. DS thi trắc nghiệm môn Luật Đầu tư Khóa 16LTCD – LK01 Ngày thi 02.06.2019

6. DS thi trắc nghiệm môn Luật ngân hàng và các TCTD Khóa 16LTCD – LK01 Ngày thi 03.06.2019

7. DS thi trắc nghiệm môn Luật thuế và quản lý thuế Khóa 16LTCD – LK01 Ngày thi 02.06.2019

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục