banner1

LỊCH THI HẾT KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (Từ 20-25/12/2019)

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi hết học kỳ I  năm học 2019-2020 Các khóa Đại học Liên thông Chính quy, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/10 đến hết ngày 10/10/2019

– Sinh viên thi các môn trên Máy tính  và Tự luận tại Trường chính – Vĩnh Tuy

– Danh sách các môn thi nhà trường sẽ cập nhật tại website này, các em chú ý theo dõi…

 Sinh Viên Khóa 15.1 và Khóa 16 Chưa nộp Học phí Kỳ đang học Theo quy định Nhà trường Sẽ  bị Chặn Thi Trước giờ Thi.. .

* Ảnh LỊCH THI:

* Ảnh LỊCH THI: 1

* Ảnh LỊCH THI: 2

* Ảnh LỊCH THI: 3

* Các em Xem File Đính Kèm..

16. LỊCH THI HẾT KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (Từ ngày 20 đến 25.12.2019)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục